Neplodnost in Time Lapse – kdaj je njegova uporaba utemeljena?

Sama vsakič znova poudarjam, da je neplodnost velikokrat simptom. In da je neplodnost že leta in leta v porastu, ker enostavno živimo na način, ko telo postopoma ugasne svoje funkcije, ki jih ne potrebuje oziroma oceni, da jih v tistem trenutku ne zmore vzdrževati. Mogoče bo lažje razumeti na primeru delovanja novejših avto akumulatorjev. Postopoma ugašajo funkcije – najprej ne dela radio, potem ne delujejo več luči, odpove tudi avtomatski menjalnik in start-stop sistem, na koncu enostavno več ne vžge. In naše telo deluje zelo podobno. Veliko energije vlagam v to, da pare osveščam tudi o pomenu življenjskega sloga na plodnost. Žal smo ljudje velikokrat naravnani k hitrim in instant rešitvam, ki niso vedno pravi in edini odgovor.

Invaziven pristop k zdravljenju neplodnosti zagotovo predstavlja odvzem oziroma oddaja spolnih celic in njuna združitev zunaj telesa, torej tako imenovana zunajtelesna oploditev. Temu sledi gojenje oziroma kultivacija tako pridobljenih zarodkov do 3. ali do 5. dneva, ko sledi prenos zarodka ali večih zarodkov v maternico. Razvoj medijev, v katerih poteka kultivacija zarodkov in pogojev, v katerih to poteka, je v zadnjih desetletjih praktično prinesel rutino. In embriologi, se ne glede na razvoj genomike, proteomike in metabolomike, še vedno najraje in najzanesljiveje upremo na morfološki razvoj zarodka.

Morfologijo zarodka ocenjujemo glede na število celic, njihovo simetričnost, prisotnost fragmentov, pri višje razvitih, blastocistah, pa glede na kakovost znotrajcelične mase, iz katere se razvije otrok, in trofektoderma, iz katerega se razvije posteljica.

Eno izmed orodij, ki se je razvilo za opazovanje in analizo morfologije zarodkov v času, je tudi Time Lapse. Gre za video nadzor zarodkov, ki zbira podatke in slike o zarodkih ter tako spremlja njihov razvoj ves čas, ne samo na primer enkrat na dan, kot je to v povprečju v navadi sicer.

Pa vendar, kaj s tem pridobimo? Jasno se pojavi izhodišče in miselnost, da več informacij kot jih imamo, bolje in lažje ocenimo, kateri od zarodkov, ki jih imamo na voljo, je najbolj vitalen in s tem najbolj primeren za prenos, torej kateri je naš favorit. Pa vendar zanesljivih podatkov, da to dejansko tako je, da se z uporabo time lapse tehnologije izboljša uspešnost IVF postoka, žal ni oziroma so minimalne. Tako ugotavlja več kakovostnih preglednih člankov, v katerih so povzeti in analizirani podatki in izsledki večih raziskav, predvsem pa se njihove ugotovitve kritično oceni.

Ali je potem uporaba time lapse tehnologije sploh smiselna? Veliko IVF laboratorijev, predvsem v tujini, se v želji, ponuditi pacientom čim več, odloča za visoke finančne vložke ali si opremo sposodijo, da lahko ta del pacientom ponudijo in seveda to pacientom dodatno zaračunajo.

En pomemben in koristen vidik je zagotovo poenostavitev dela embriologov in minimalno nihanje pogojev gojenja zarodkov. Nadalje, včasih lahko z analizo podatkov ugotovimo pomembno nepravilnost, ki je za razvoj terminalna, pri vseh zarodkih, iz postopka v postopek. To je seveda pomembna informacija paru, ko se odloča o nadaljnjih postopkih zdravljenja. Kar se pa tiče samega izbora zarodka za prenos, pa je to smiselno samo, kadar imamo na dan prenosa veliko število morfološko optimalnih zarodkov in se na podlagi klasične ocene morfologije ne moremo odločiti, kateri bi bil najprimernejši za prenos. A takšne situacije so redke. Navadno naravna selekcija poskrbi, da imamo te »sladke skrbi« redko, saj se običajno zarodki zaradi naravne selekcije postopoma ustavljajo v razvoju, prične se že od same jajčne celic naprej. In če imamo na peti dan, ko je načrtovan prenos, le eno blastocisto, ki je optimalne kakovosti, a imamo veliko možnosti za izbor? Seveda ne.

Torej time lapse je lahko koristna pridobitev, vendar, kot povzema strokovna in kakovostna literatura, njegova uporaba ni smiselna nekritično in rutinsko.

In etična odgovornost vsakega zdravnika in embriologa je, da smiselno oceni, kdaj ima to za pacienta dejansko ali samo marketinško vrednost. Zagotovo tega ne more oceniti par, ki se zdravi, ne glede na to, kako zelo si želi otroka in koliko denarja je pripravljen za to odšteti.

In ker imamo navadno najboljše pred nosom, vam bo morda koristna informacija, da imajo klinike za zdravljenje neplodnosti v Sloveniji na voljo omenjeno tehnologijo. In vam jo bodo, če bodo ocenili, da je to tudi smiselno, zagotovo omogočili, in to brezplačno, če ste v Sloveniji opravičeni do zavarovalniškega IVF postopka.

Racowsky C, Kovacs P, Martins WP. A critical appraosač of time lapse imaging for embryo selection: where are we and where do we need to go? J Assist Reprod Genet 2015 (32): 1025-1030

Lundin K, Park H. Time-lapse technology for embryo culture and selection. Ups J Med Sci. 2020; 125(2): 77–84

Armstrong S, Bhide P, Jordan V, Pacey A, Marjoribanks J, Farquhar C, and Cochrane Gynaecology and Fertility Group. Time‐lapse systems for embryo incubation and assessment in assisted reproduction. Cochrane Database Syst Rev. 2019 May; 2019(5)