Zelo veliko se govori o vplivu ženske starosti na plodnost in uspešnost zanositve, odzivu ženske na hormonsko stimulacijo, koliko jajčnih celic je »pridelala«, razvojnih nepravilnosti maternice in tako naprej. Za trenutek se lahko nepoznavalcu že zazdi, da moški ne prispeva kaj veliko in da usoda para večinoma ni v njegovih rokah. A to ne drži! Moški del je popolnoma enakovreden ženskemu, prispeva natanko polovico. Od kakovosti semena je v enaki meri kot od jajčne celice, odvisna oploditev, kakovost in razvoj zarodka, posledično pa seveda nadaljnji razvoj v zdravega otroka.

Ena izmed prvih preiskav, ki jo opravi par, je analiza semenskega izliva. S klasično analizo semena ugotavljamo gibljivost, koncentracijo in morfološko obliko semenčic. Izredno pomembna, a v Sloveniji zelo zapostavljena, pa je tudi analiza DNK fragmentacije semenčic. Gre za preiskavo semena, kjer se ugotavlja stopnja poškodb DNK semenčic, kar pa s klasično analizo semena ni mogoča. A prav intaktna DNK semenčic je tista, je potrebna za zdrav zarodek.

S spremembo življenjskega sloga lahko pomembno vplivamo na vse omenjene parametre. Odločitev, da bosta oba aktivno sodelovala v tem procesu, vaju bo povezala, odgovornost in občutek bremena se bo porazdelil in lažje bosta korakali na tej skupni poti vse do vajinega cilja.

Viri:

Aitken, R. J. (2016). Oxidative stress and the etiology of male infertility. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 33, 1691–1692. 10.1007/s10815-016-0791-4

Aitken, R. J. (2017). DNA damage in human spermatozoa; important contributor to mutagenesis in the offspring. Translational Andrology and Urology, 6, S761–S764.

Aboulmaouahib, S. , Madkour, A. , Kaarouch, I. , Sefrioui, O. , Saadani, B. , Copin, H. , Benkhalifa, M. , Louanjli, N. , & Cadi, R. (2018). Impact of alcohol and cigarette smoking consumption in male fertility potential: Looks at lipid peroxidation, enzymatic antioxidant activities and sperm DNA damage. Andrologia, 50(3)

Benchaib, M. , Lornage, J. , Mazoyer, C. , Lejeune, H. , Salle, B. , & François, G. J. (2007). Sperm deoxyribonucleic acid fragmentation as a prognostic indicator of assisted reproductive technology outcome. Fertility and Sterility, 87, 93–100.

Borini, A. , Tarozzi, N. , Bizzaro, D. , Bonu, M. A. , Fava, L. , Flamigni, C. , & Coticchio, G. (2006). Sperm DNA fragmentation: Paternal effect on early post‐implantation embryo development in ART. Human Reproduction, 21, 2876–2881.